https://www.youtube.com/watch?v=F632jFbf7I4

2013年オーストラリアンオープン準々決勝のジョコビッチの試合です。