https://www.youtube.com/watch?v=wPn8GQoAqIM

https://www.youtube.com/watch?v=wPn8GQoAqIM

2014年ウィンブルドン4回戦のナダルの試合です。